MK Budgetcoaching

Privacy beleid

MK Budgetcoaching verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. MK Budgetcoaching waardeert uw vertrouwen en voldoet in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe MK Budgetcoaching daar concreet invulling aan geeft.

Persoonsgegevens die MK Budgetcoaching verwerkt.

MK Budgetcoaching verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan MK Budgetcoaching verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat MK Budgetcoaching persoonsgegevens verzameld en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

MK Budgetcoaching verwerkt de volgende persoonsgegevens van u.
 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Klant en relatienummers
 • Bankregening (IBAN)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die MK Budgetcoaching verwerkt.

MK Budgetcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De overeengekomen dienstverlening voor u te kunnen uitvoeren
Waarom MK Budgetcoaching uw gegevens nodig heeft.

MK Budgetcoaching verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw financiële situatie
 • MK Budgetcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.
Bewaartermijn

MK Budgetcoaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waarop de volgende wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen gelden:

 • Categorie: Personalia
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.
 • Categorie: Adresgegevens
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.
 • Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.
 • Categorie: Betaalgegevens (Bankrekeningnummer)
  Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beëindigd.
Delen met anderen

MK Budgetcoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van MK Budgetcoaching,, sluit MK Budgetcoaching een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MK Budgetcoaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

MK Budgetcoaching verzameld alleen anonieme analytische gegevens voor eigen gebruik, persoonlijke gegevens worden niet verkregen en daarom niet gebruikt voor verkoop en of andere doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mkbudgetcoaching@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt er telefonisch contact opgenomen en gevraagd naar uw BSN nummer en cliënten nummer. Dit ter bescherming van uw privacy. MK Budgetcoaching zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

MK Budgetcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 31-03-2020