Belasting

Hulp nodig met uw belasting?

laat ons uw belastingaangifte doen, zodat uw aftrekposten optimaal benut worden en alles correct en op tijd wordt ingevuld.

Het invullen van de belastingaangifte wordt veelal digitaal gedaan. Het is nog wel mogelijk om een papieren exemplaar in te vullen maar deze moet u eerst opvragen. U kunt uw belastingaangifte vanaf 1 maart invullen maar tenminste voor 1 mei tenzij u om uitstel hebt gevraagd. MK Budgetcoaching zorgt ervoor dat uw aangifte correct wordt ingevuld, de aftrekposten optimaal benut worden en dat uw aangifte op tijd wordt ingediend. Voor hulp met uw belastingaangiften kunt u denken aan het volgende:

Overzicht

Werkwijze

een werkwijze aangepast op uw behoeften en financiële situatie.

Allereerst maken we een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Dit gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken wat er allemaal gedaan moet worden om de administratie weer overzichtelijk te krijgen. Samen met u wordt er een plan van aanpak gemaakt. Soms is 1 afspraak voldoende en soms zijn meerdere afspraken nodig om de administratie weer op orde te krijgen, dit wordt altijd duidelijk gecommuniceerd.

Ervoor zorgen dat mensen zelfstandig hun administratie op orde kunnen houden. Dit geeft rust en overzicht en het voorkomt financiële en sociale problemen. Door de professionele begeleiding en een flinke dosis motivatie behalen we de beste resultaten. Mocht het zo zijn dat tijdens het traject blijkt dat het doel niet bereikt kan worden (door financiële problematiek en/of schulden) dan wordt u begeleid naar andere hulp. Denk hierbij aan budgetcoaching of schuldhulpverlening.

Gratis intakegesprek

hierin bespreken we in grote lijnen uw financiële situatie, wat uw wensen zijn en wat we van elkaar verwachten. Daarna gaan we kijken hoeveel ondersteuning en/of begeleiding u nodig heeft. De duur van een traject hangt af van uw persoonlijke situatie. Samen maken we hier duidelijke afspraken over. Als ik u kan begeleiden en u door mij geholpen wilt worden, wordt er een overeenkomst getekend en een dossier opgemaakt.

Plan van aanpak

Samen met u wordt er een plan van aanpak gemaakt. Soms is 1 afspraak voldoende en soms zijn meerdere afspraken nodig om de administratie weer op orde te krijgen, dit wordt altijd duidelijk gecommuniceerd.

Evaluatie

Natuurlijk hoor ik graag van u hoe u de begeleiding/ ondersteuning ervaren heeft, of er nog verbeterpunten zijn en of u zich geholpen en gehoord voelt. Samen gaan we hier nog even voor zitten.

Nazorg

2 maanden na de laatste afspraak neem ik telefonisch contact met u op om te horen hoe het met u gaat. Mocht u in de tussentijd of daarna nog behoefte hebben aan hulp, dan kunt u altijd bij mij terecht.

Hulp nodig met uw belasting? Neem vandaag nog contact op.

U kunt via dit formulier gemakkelijk en vrijblijvend een intakegesprek met mij regelen. Heeft u een andere vraag? Neem dan telefonisch contact op of stel uw vraag via e-mail.

Telefonisch bereikbaar van ma-vr 9:00-17:00

Hulp nodig?

Alle intakegesprekken zijn geheel vrijblijvend.